2103314536 Δημητσάνας 42, Αμπελόκηποι aplaw.mediator@gmail.com
hero image
 

Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
Δικηγορικό γραφείο Αμπελόκηποι

______

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

  • Ακυρωτικές Υποθέσεις
  • Διοικητικές Διαφορές Ουσίας (προσφυγές, αγωγές κλπ)
  • Διοικητική Εκτέλεση                                                             
  • Φορολογικό Δίκαιο