2103314536 Δημητσάνας 42, Αμπελόκηποι aplaw.mediator@gmail.com
hero image

 

 

Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
Δικηγορικό γραφείο Αμπελόκηποι

______

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Κτηματολόγιο διαμεσολάβηση

 

Τι είναι η διαμεσολάβηση ​

 

Τι είναι η διαμεσολάβηση ​

Η διαμεσολάβηση ειναι μια διαρθρωμένη διαδικασία, εμπιστευτική, απόρρητη, την οποια κατευθύνει και εγγυάται την αμεροληψία της ο διαμεσολαβητής, ο οποιος ειναι ουδετερο τριτο προσωπο, στην οποια δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, και με καλόπιστη συμπεριφορά να επιλύσουν μια διαφορά τους προς το κοινό οφελος όλων.


Τα μέρη που προσέρχονται στη διαδικασία αυτή ειναι αποφασισμένα να δουν ρεαλιστικά την υποθεση τους και να αναζητήσουν τον καταλληλοτερο τροπο για να λυσουν το προβλημα που τα απασχολεί.
Συμφωνα με το αρ. 6 του Ν. 4640/2019  οι παρακάτω αστικές και εμπορικές διαφορές υπάγονται σε υποχρεωτική αστική συνεδρία διαμεσολάβησης : οι οικογενειακές διαφορές (εκτος  απο τις διαφορες που αφορουν το διαζυγιο, την ακυρωση του γάμου, την αναγνωριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας γαμου, την προσβολή της πατροτητας, ή μητροτητας, την αναγνωριση οτι υπαρχει ή δεν υπαρχει ή ειναι ακυρη η εκουσια αναγνωριση τεκνου χωρις γαμου, η προσβολή της εκουσιας αναγνωρισης τεκου, η προσβολή ή ακυρωση υιοθεσίας, η αναγνωριση οτι υπαρχει ή δεν υπαρχει επιτροπεία),  οι διαφορές που υπαγονται στην καθ’ύλη αρμοδιοτητα του Μονομελους Πρωτοδικείου  με αξία ανω των 30.000 ευρω και ολες οι διαφορες ενωπιον του Πολυμελους Πρωτοδικείου αποτιμητές σε χρήμα, εκτός αν διαδικος ειναι και το Δημοσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ και όλες οι διαφορές τις οποιες τα μερη εχουν συμφωνήσει οτι θα επιλύσουν με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης σε προηγουμενη συμφωνια τους.

 

Στη διαμεσολάβηση  μπορουν να υπαχθουν τα μερη και μετά την καταθεση αγωγής εφοσον το διαταξει το δικαστηριο  σε οποιαδήποτε σταση της δικης, ή το ζητήσουν τα ιδια απο το Δικαστηριο πριν την εκδοση αποφασης, ή διαταχθεί απο δικαστική αρχή αλλου κρατους μελους.
Η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ή η συμφωνία της εκούσιας προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του άρθρου 5, αναστέλλει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων, εφόσον αυτές έχουν αρχίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και τις δικονομικές προθεσμίες των άρθρων 237 και 238 Κ.Πολ.Δ., για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261, 262 και 263 ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων του ουσιαστικού δικαίου που ανεστάλησαν, συνεχίζονται την επομένη της σύνταξης του πρακτικού μη επίτευξης συμφωνίας ή της επίδοσης δήλωσης αποχώρησης από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης του ενός μέρους προς το άλλο και προς τον διαμεσολαβητή ή της με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωσης ή κατάργησης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

Αν η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει αιρέσεις ή προθεσμίες ή οποιονδήποτε άλλον όρο από τον οποίον εξαρτάται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμφωνία, τότε η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται από την πλήρωση της αιρέσεως ή του όρου ή την παρέλευση της προθεσμίας.
Οι δικονομικές προθεσμίες της παραγράφου 1 συνεχίζονται από τη σύνταξη πρακτικού μη επίτευξης συμφωνίας ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης του ενός μέρους προς το άλλο και προς τον διαμεσολαβητή ή από την με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση ή κατάργηση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η συνέχιση των δικονομικών προθεσμιών δικαιολογείται για αντικείμενα της δίκης που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία των μερών.


Πριν  από  την  προσφυγή  στο  Δικαστήριο,  ο  πληρεξούσιος  δικηγόρος  οφείλει να  ενημερώσει  τον  εντολέα  του  εγγράφως  για  τη  δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο  1,  καθώς  και  για  την  υποχρέωση  προσφυγής  στην  υποχρεωτική αρχική  συνεδρία  και  τη  διαδικασία  αυτής  των  άρθρων  6  και  7  του  παρόντος. Το  ενημερωτικό  έγγραφο*  συμπληρώνεται  και  υπογράφεται  από  τον  εντολέα και  τον  πληρεξούσιο  δικηγόρο  του  και  κατατίθεται  με  το  εισαγωγικό δικόγραφο  της  αγωγής  που  τυχόν  ασκηθεί  ή  με  τις  προτάσεις  το  αργότερο μέχρι  τη  συζήτησή  της,  επί  ποινή  απαραδέκτου  της  συζήτησης  της  αγωγής.
Οι  διατάξεις  του  ν.  3226/2004  (Α΄  24)  για  τη  νομική  βοήθεια  σε  πολίτες χαμηλού  εισοδήματος  εφαρμόζονται  αναλογικά  στους  διαμεσολαβητές  και τους  νομικούς  παραστάτες  του  άρθρου  2  του  παρόντος.  Με  κοινή  απόφαση των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Δικαιοσύνης  καθορίζονται  η  διαδικασία καταβολής,  οι  προϋποθέσεις  και  το  ύψος  της  αποζημίωσης  των  προσώπων αυτών, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

 

Ρόλος του διαμεσολαβητή

 

Ποιος ειναι ο ρολος του Διαμεσολαβητη

 

Ο διαμεσολαβητής ειναι αποφοιτος τριτοβαθμιας εκπαιδευσης, εκπαιδευμενος απο φορεα εκπαιδευσης διαμεσολαβητών αναγνωρισμενο απο το κρατος στην Ελλαδα ή στην Ευρωπαϊκή Ενωση, διαπιστευμενος και εγγεγραμμενος στο Μητρωο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο διαμεσολαβητής διεξάγει τη διαμεσολαβηση τηρωντας τον κωδικα δεοντολογιας των διαμεσολαβητών που ισχυει στην Ελλαδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο διαμεσολαβητής δεν επιτρεπεται να γνωριζει ή να εχει συνεργαστεί ή να εχει υπαρχει αντιδικος με καποια απο τα μερη ή τους δικηγορους τους. Αν αυτο εχει συμβεί οφειλει να το γνωστοποιήσει στα μερη και εκεινα αποφασιζουν αν επιθυμουν να αναλαβει τη διαδικασια της διαμεσολαβησης ή να απευθυνθουν σε αλλο διαμεσολαβητή.

Ο διαμεσολαβητής δεν ειναι αυτος που θα σας πει τι θα κανετε, ούτε αυτος που θα “δικάσει” την υπόθεση σας.

Είναι ενας τρίτος  στη διαφορά σας (ουτε ο δικηγορος σας, ουτε ο δικηγορος του αντιδικου, ουτε τριτος γνωστός στα μέρη) που δεν γνωρίζει καμία απο τις πλευρές και επομένως ειναι αντικειμενικά ουδέτερος, δικηγόρος συνήθως, εκπαιδευμένος να μεταβάλλει τη δυναμική της κατάστασης ωστε να οδηγηθουν τα ίδια τα μέρη στην καλυτερη λύση και για τις δυο πλευρές.

Είναι πρόσωπο ειδικά εκπαιδευμένο να αναζητήσει την ουσία της διαφοράς και τα σημεία εκείνα που ειτε θα λειάνουν τα πάθη, είτε θα αναδείξουν ρεαλιστικά οικονομικά και ηθικά οφέλη και για τις δύο πλευρές ωστε να τις κάνει να δουν περα απο τα “ θέλω” τους ,τα οποια μπορεί να ειναι καθαρα εγωιστικά και να τις οδηγήσει να καταλήξουν σε μια λύση που θα την αποδεχονται ολοι διοτι ολοι θα βλέπουν σε αυτή οτι κερδίζουν και η οποια επειδή θα ειναι λύση που τα ίδια τα μέρη επελεξαν και δεν τους την επεβαλε ενας τριτος (ο Δικαστης) θα την σεβαστούν και θα την τηρήσουν.

Ο διαμεσολαβητής εχει λάβει ειδική εκπαιδευση και κατέχει τεχνικές με τις οποιες σας βοηθά να υπερβειτε τα συναισθηματικά εμποδια καινα αξιολογησετε ρεαλιστικα και τις δικες σας αδυναμιες και τις αδυναμιες “του αντιδικου” γιατι όλα τα νομίσματα εχουν δύο πλευρες!

Εκμεταλλευτείτε τον ! 
Ειναι πραγματικά μοναδική ευκαιρία να λύσετε τη διαφορά σας γρήγορα , οικονομικά και προς το συμφερον σας!

Ο διαμεσολαβητής ειναι υπευθυνος για την τηρηση της διαδικασίας, την τηρηση της εχεμυθειας της διαδικασίας και την ίση μεταχείρηση των μερών. Πριν απο την εναρξη καθε συζητησης υπογράφετει συμφωνητικό υπαγωγής στη διαμεσολαβηση το οποιο δεσμευει ολα τα μερη και το διαμεσολαβητή για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και την απολυτη μυστικότητα της διαδικασίας.

​Ο διαμεσολαβητής κατευθύνει τη διαδικασια, δεν υποβάλλει προτάσεις, δεν εκφράζει την αποψη του ούτε παιρνει το μερος ενος απο τα μέρη κατα τη διαδικασία. Αν το πραξει εχει ποινικες, διοικητικες και αστικές κυρώσεις.

 
 
 
Διαδικασία

 

Συνοπτικά η διαδικασία της διαμεσολάβησης  ​

 

Προκειμενου να ενημερωθεί ο διαμεσολαβητής για την ουσία της διαφορας,  οι δικηγοροι των μερών του αποστελλουν ενα υπομνημα αναλυτικο  συνοδευομενο με αποδεικτικά έγγραφα ανα περιπτωση.  
Ο διαμεσολαβητής δύναται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να επικοινωνεί με καθένα από τα μέρη και να τα συναντά είτε χωριστά είτε από κοινού. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές του με το ένα μέρος δεν γνωστοποιούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του μέρους που τις έδωσε.

Κατα την ημέρα που εχει ορισθεί ως ημερα της διαμεσολάβησης η διαδικασία ξεκινά με μια κοινή συνεδρία όλων των μερων και των δικηγορων τους κατα την οποια ενημερωνονται συνοπτικα απο τον διαμεσολαβητή για τη διαδικασια και αναπτυσουν συνοπτικα τις θεσεις τους.
Σκοπος της πρωτης αυτής κοινής συνεδρίας ειναι να τεθουν τα ζητηματα που απασχολουν τα μέρη και θα αποτελεσουν αντικειμενο των κατ’ ιδιαν συζητήσεων που θα ακολουθήσουν.

Στη συνεχεια λαμβανουν χωρα εναλλατικα ισοχρονες κατ’ ιδιαν ιδιωτικές συνεδρίες κατα τις οποιες λαμβανει χωρα διαπραγματευση και επεξεργασια λυσεων μεταξύ των μερων  (“διαδικου” και του δικηγορου του για καθε πλευρα)  μεσω του ενδιαμεσου προσωπου δηλαδή του διαμεσολαβητή.

Τα μέρη μπορουν να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή κατα τη διαρκεια της διαδικασίας . Αυτο συμβαίνει ομως σπανια γιατι γρήγορα τα μερη αντιλαμβανονται τη χρησιμοτητα της διαδικασίας γι’ αυτά.  Συμβαινει συνήθως οταν τα μερη δεν ειναι ετοιμα για τη διαδικασια της διαμεσολάβησης (βλ. Το κεφαλαιο Ποτε δεν θα σας βοηθήσει η διαμεσολάβηση) . Οταν μαλιστα ο διαμεσολαβητής ειναι εμπειρος και οι δικηγοροι των μερων διευκολύνουν τη διαδικασία ειναι απολυτως βεβαιο οτι θα επιλυθει σημαντικος αριθμος ζητηματων (αν οχι ολα) που απασχολουν τα μερη και τα ιδια θα προσελθουν αργοτερα για να επιλυσουν και τα όποια αλλα ζητήματα δεν ηταν ωριμα να επιλυθουν τη δεδομενη στιγμή.

​Κατα το περας της διαμεσολαβησης συντασσεται πρακτικό επιτυχιας ή αποτυχίας αντιστοιχα σε κοινή συνεδρία όλων των μερών  

Το πρακτικό επιτυχίας επικυρωνεται απο το Δικαστηριο και μπορει να εκτελεσθεί αμεσα απο τα μέρη κατ’ αρθρο 904 παρ.2 εδ.γ΄ΚΠολΔ.

 

Η επιλογή

 

Η επιλογή του Διαμεσολαβητή 

 

Η διαμεσολάβηση αρχιζει με την επιλογή του διαμεσολαβητή.
Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής είναι ένας (1), εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως ότι, οι διαμεσολαβητές θα είναι περισσότεροι.
Ειδικότερα, το επισπεύδον μέρος έχει τη δυνατότητα είτε να επικοινωνήσει με το άλλο ή τα άλλα μέρη της διαφοράς για τον διορισμό διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής είτε να απευθυνθεί σε διαμεσολαβητή της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή, ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί με το άλλο ή τα άλλα μέρη με κάθε πρόσφορο μέσο, για να διαπιστώσει αν επιτυγχάνεται συμφωνία ως προς το πρόσωπό του και λαμβάνει σχετική έγγραφη έγκρισή τους. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, τότε διορίζεται διαμεσολαβητής από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης με επιμέλεια του επισπεύδοντος μέρους.

Ο διορισμός γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον αύξοντα αριθμό Ειδικού Μητρώου Διαμεσολαβητών του άρθρου 29 του παρόντος, μεταξύ όσων κατοικούν στην περιφέρεια του δικαστηρίου που είναι κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι επαρκής ο αριθμός των διαμεσολαβητών ή υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ο διορισμός γίνεται μεταξύ όσων κατοικούν στην οικεία Εφετειακή περιφέρεια.
Στην περίπτωση επιλογής του διαμεσολαβητή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης ο τελευταίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών να δηλώσει αν αποδέχεται τον διορισμό του. Αν η προθεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η μη αποδοχή του. Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του διαμεσολαβητή επιλέγεται ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας από το ως άνω Ειδικό Μητρώο.

 

 

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία

 

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία


Το επισπεύδον μέρος υποβάλλει στον διαμεσολαβητή που έχει οριστεί αίτημα προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, αποστέλλοντάς του ηλεκτρονικά ή με άλλον πρόσφορο τρόπο συμπληρωμένο έντυπο, στο οποίο υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία των μερών σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 118 Κ.Πολ.Δ., καθώς και το αντικείμενο της διαφοράς και λαμβάνει απόδειξη παραλαβής.
Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσο με τα μέρη για τον ορισμό της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης.
Σε περίπτωση μη συμφωνίας, ο διαμεσολαβητής ορίζει την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας. Και στις δύο περιπτώσεις γνωστοποιεί τα παραπάνω στοιχεία στα μέρη εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά και λαμβάνει απόδειξη παραλαβής της γνωστοποίησης.
Τα έξοδα της γνωστοποίησης προκαταβάλλονται από το επισπεύδον μέρος και επιδικάζονται ως δικαστικά έξοδα, εφόσον επακολουθήσει δίκη.
Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της αποστολής στον διαμεσολαβητή του αιτήματος προσφυγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης από το επισπεύδον μέρος. Αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την επομένη της αποστολής του αιτήματος στον διαμεσολαβητή. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά και εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 4, 6 και 7 του άρθρου 5 του παρόντος.
Στη συνεχεια λαμβανει χωρα η υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής της υπόθεσης στη διαμεσολάβηση με επιμελεια του διαμεσολαβητή και των δικηγορων των μερων.
Μονο μετά απο την υπογραφή του ως ανω συμφωνητικού, τα μερη δεσμευονται απο τις αρχες του απορρητου και της εχεμύθειας να μην αποκαλυψουν απο τη στιγμή αυτή και ως το περας της διαμεσολαβησης σε τριτους πληροφοριες που θα λαβανουν κατα τη διαδικασια της διαμεσολάβησης. Ως τριτοι νοουνται ακομα και τα στενά συγγενικά προσωπα των μερών (συζυγος, γονεις παιδια) στα οποια απαγορευεται να κοινοποιουν το τι συμβαίνει κατα τη διαδικασία της διαμεσολαβησης και μεχρι την υπογραφή του συμφωνητικού επιτυχους καταλληξης της διαμεσολαβησης. Αντιθετα η υποχρεωση τους να τηρησουν μυστική τη διαδικασία ισχυει στην περιπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχως η διαδικασία της διαμεσολαβησης.
Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζονται από τον διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τα μέρη. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αμφότερων των μερών και του διαμεσολαβητή στον ίδιο τόπο και χρόνο, η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα άλλα μέρη της διαφοράς.
Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας συντάσσεται πρακτικό από τον διαμεσολαβητή που υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους συμμετέχοντες και αν επακολουθήσει άσκηση αγωγής ή αν έχει ήδη ασκηθεί, αυτό κατατίθεται στο δικαστήριο επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης μαζί με τις προτάσεις. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας στα μέρη και η συμμετοχή τους ή μη σε αυτήν.

Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία τα μέρη παρίστανται μαζί με νομικό παραστάτη, του οποίου η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα. Στην περίπτωση νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία δυνάμει εξουσιοδότησης μόνη η συμμετοχή του νομικού παραστάτη του μέρους, του οποίου αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία, ιδίως, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει δυσκολία μετακίνησης λόγω σοβαρής ασθένειας ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού.

Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της διαφοράς δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χρηματική ποινή η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτιμώμενης της εν γένει συμπεριφοράς του και των λόγων μη προσέλευσης. Οι χρηματικές ποινές του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο οποίο κοινοποιείται με επιμέλεια του γραμματέα του Δικαστηρίου αντίγραφο της απόφασης και δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προσβολή της απόφασης με ένδικα μέσα, ως προς τη χρηματική ποινή, δεν επιτρέπεται αν δεν περιλαμβάνει και την ουσία της υπόθεσης.

Εφόσον τα μέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης είτε με τον ίδιο είτε με διαφορετικό διαμεσολαβητή, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών, που υπολογίζονται από την επομένη της λήξης της ανωτέρω εικοσαήμερης ή τριακονθήμερης προθεσμίας. Τα μέρη δύνανται να συμφωνούν παράταση της προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις παραπάνω προθεσμίες.

 

 

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή 

 

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή 

 

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή οπως καθοριζεται απο τα μέρη ή το νόμο προκαταβαλλεται στο διαμεσολαβητή κατα το 1/2 απο καθε μερος και αφορά ελαχιστη απασχοληση δυο ωρών.

Σε περιπτωση που θα συνεχισθεί η διαδικασια της διαμεσολαβησης για περισσοτερες ωρες και μεχρι συνολικα οκτώ ωρες τα μερη προκαταβαλλουν στο διαμεσολαβητή την συμφωνηθείσα ή νομιμη αμοιβή για τις υπολοιπες ωρες της διαμεσολαβησης.

Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται ως εξής: α) στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, το επισπεύδον μέρος προκαταβάλλει στον διαμεσολαβητή ποσό πενήντα (50,00) ευρώ ως αμοιβή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Το ποσό αυτό βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία. Σε περίπτωση που η διαφορά αχθεί ενώπιον δικαστηρίου, το μέρος της διαφοράς που δεν προσήλθε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, παρότι κλήθηκε νόμιμα προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος ή δεν κατέβαλε το ποσό που του αναλογεί για την αμοιβή του διαμεσολαβητή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, καταδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 επ. Κ.Πολ.Δ. σε ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε το επισπεύδον μέρος για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Το ποσό αυτό λογίζεται ως δικαστικό έξοδο ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης, β) για κάθε ώρα διαμεσολάβησης μετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ και βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία.

 
 
Γιατί να επιλέξετε τη διαμεσολάβηση;

 

Γιατί να επιλέξετε τη διαμεσολάβηση;

 1. Θέλετε να λυθεί γρήγορα  και οικονομικά η υπόθεση σας γιατι αυτο θα εχει οικονομικό ή ηθικό οφελος για εσας.
 2. Ολες οι προσπαθειες που εγιναν μέχρι εκεινη τη στιγμή  (διαπραγματευσεις -συζητήσεις) εχουν αποτύχει. 
 3. Ακόμα και αν ξέρετε βαθειά μέσα σας οτι ¨θα χάσετε” θέλετε να περιορίσετε τη “ζημιά” σας όσο γινεται περισσότερο και με το λιγότερο κόστος. 
 4. Θέλετε να βρεθεί ενας τρόπος για να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας με την άλλη πλευρά γρήγορα και οχι μετά απο πολύχρονη δικαστική διαμάχη
 5. Θελετε να παρετε την τυχη στα χερια σας και η λύση στο προβλημα που σας απασχολεί να δοθεί απο εσας και να μην σαν την επιβαλει ενας τριτος ( ο δικαστής) , ο οποιος δεν σας γνωρίζει, δεν σας εχει δει ποτέ του και δεν θα σας συναντήσει ποτέ ξανά. 
 6. Εχετε την ευχερεια να προσπαθήσετε να επιλυσετε τη διαφορά αποκαλύπτοντας εκεινες τις πληροφοριες που κατα την κριση σας θα οδηγήσουν στην επιλυση της και μαλιστα διαδοχικα αναλογα με την προοδο της διαδικασίας και χωρις να διακινδυνευσετε να υποχρεωθείτε απο το Δικαστηριο να αποκαλύψετε το συνολο των πληροφοριων της διαφορας (αρα και ζητηματα που δεν επιθυμειτε να αποκαλυφθουν) και μαλιστα δημοσιως (σε δημοσια διαδικασία στο ακροατηριο ενος Δικαστηρίου).
 7. Η διαμεσολαβηση σας δινει την ευχερεια να επιλύσετε συνολικα την διαφορά σας σε μια ημερα. Στις περισσοτερες διαφορές μια διαφορά επιλυεται σε περισσοτερες φασεις ( προσωρινή διαταγή, ασφαλιστικα μετρα, τακτική αγωγή, αναβολές, εφεση κλπ) οι οποιες ειναι χρονοβορες και δαπανηρές. 
 8. Η διαμεσολάβηση σας δινει την ευχέρεια να συζητήσετε με τον “αντιδικο” και αλλα παρεμφερή θεματα  που δικαστικά μπορουν να επιλυθουν με περισσοτερες απο μια αγωγές (π.χ εργατική αγωγή για δεδουλευμενα , αγωγή αποζημιωσης για διαφυγοντα απο την ιδια διαφορα κλπ).
 9. Η διαμεσολάβηση ειναι πολύ πιο οικονομική διαδικασία. Πληρωνετε το δικηγορο σας για την παρασταση (αλλα αυτο ειναι ζητημα διαπραγματευσης μεταξύ σας για το ποσο περαν της ελαχιστης αμοιβής οπως γινεται και με το γραμμάτιο του Δικαστηριου) ,πληρωνετε το διαμεσολαβητή (κατα το 1/2 με την αλλη πλευρά) με κοστος περιπου 500 ευρω για καθε πλευρά για 8ωρη διαδικασία και λύνετε το προβλημα που σας απασχολεί. Εξοικονομείτε ομως  εξοδα δικαστικών επιμελητών, δικαστικό ενσημο, παραβολα αναβολής, τελη απογραφου για να κανετε εκτελεστή την αποφαση οταν με το καλό μετά απο χρόνια εκδοθεί, εξοδα εφετείου (γραμμάτια, αμοιβές δικηγορου, παραστάσεις, επιδοσεις, παραβολο εφεσης κλπ).
 10. Αν παρόλα αυτά δεν καταφερετε να βρείτε λύση κατα τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, (εφοσον εχετε πραγματικά προσπαθήσει ειναι αδυνατον), μπορείτε παντα να προσφυγετε στα Δικαστήρια και να αφήσετε εναν τριτο (τον Δικαστή) να αποφασίσει για εσας χωρις εσας. 

 

 

Πότε δεν θα σας βοηθήσει η διαμεσολάβηση

 

Πότε δεν θα σας βοηθήσει η διαμεσολάβηση

 

 • Αν είστε υπερβολικά εγωιστής, θεωρείτε οτι μονο εσεις τα ξέρετε όλα και μονο εσείς εχετε δικιο και ολο το σύμπαν συνωμοτεί εις βαρος σας. Μην ανησυχείτε το πιο πιθανό ειναι το ίδιο να σας πει και το Δικαστήριο μετά απο πεντε τουλαχιστον χρόνια. Υπομονή και χρήματα να έχετε!
 • Αν ειναι ισχυρογνωμων και δεν αποδεχεσθε το ενδεχομενο να κάνετε λάθη ή δεν μπορειτε να ελιχθείτε για να προστατευσετε τα συμφεροντα σας αν χρειαστεί.
 • Ειστε υπερβολικά πληγωμένος και αναζητάτε εκδίκηση και δεν μπορειτε να σκεφτείτε λογικά.Ο διαμεσολαβητής δεν ειναι ψυχολόγος. Ουτε και ο δικηγορος σας αλλα δεν σας το λεει. Καλό ειναι να απευθυνθειτε σε ειδικό. Θα σας βοηθήσει να το ξεπεράσετε και να γίνετε καλύτερος ανθρωπος! Το Δικαστήριο σίγουρα δεν θα καλύψει την αναγκη σας αυτή ή στην ευνοϊκοτερη για εσας περίπτωση μετά απο πεντε τουλαχιστον χρόνια δεν θα εχει το θεμα τοση σημασία για εσάς, ίσως και καμία γιατι θα εχετε ξεπεράσει τα ψυχολογικά εμποδια που θεωρείτε σήμερα αξεπέραστα. 
 • Θελετε να “ψαρέψετε” το αλλο μέρος για να μάθετε μυστικα που θα σας βοηθήσουν στη Δικη αργοτερα. Λυπαμαι αλλα δεν θα το πετυχετε! Οτιδήποτε εχει κοινοποιηθεί στην αλλη πλευρά στα πλαισια της διαμεσολάβησης, η πλευρά αυτή  δεν μπορει να το χρησιμοποιήσει στο Δικαστήριο για τον απλούστατο λογο οτι δεν μπορει να αποδείξει πως ελαβε τις πληροφοριες αυτές. Κανεις εκτος απο τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία δεν γνωρίζει τι εχει ειπωθεί , τι τα μερη εχουν υποσχεθεί ή τι εχουν παραδεχθεί. Τα μερη δεν μπορουν να κοινοποιησουν τετοιες πληροφοριες κατα τη διαρκεια της διαμεσολαβησης σε τριτους (τηλεφωνια ή με αλλο τροπο) και αν το κανουν εχουν ποινικες και αστικές κυρώσεις. Ο διαμεσολαβητής ποτέ δεν μπορει να ειναι μάρτυρας στη δικη που τυχον ακολουθήσει αναμεσα στις πλευρές.  Σε κάθε περιπτωση  ο διαμεσολαβητής εχει την εμπειρία να μην μεταφέρει στην αλλη πλευρά πληροφορίες που μπορουν να αξιοποιηθουν εις βαρος σας και το αντίστροφο. Αν χρησιμοποιήσετε τετοιες μυστικές πληροφοριες θα εχετε ποινικές και αστικές κυρωσεις  με κινδυνο στη δικη που θα γινει να  εκδοθεί αποφαση εις βαρος σας μονο και μονο διοτι παραβιασετε τη μυστικοτητα της διαμεσολάβησης.
 • Θελετε να κερδίσετε χρόνο και να εμφανίζεσθε καλοπροαίρετος στην αλλη πλευρά ενω στην πραγματικοτητα το μονο που επιθυμειτε ειναι να την εξαντλήσετε οικονομικα και ψυχικά για να πετύχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε . Και παλι ο στοχος σας θα αποτυχει. Η διαμεσολαβηση ειναι μια γρήγορη διαδικασία , η οποια ολοκληρωνεται σε μια μονη ημερα σε διαρκεια 8 συνεχομενων ωρών. Ολες οι αποφασεις θα πρεπει να ληφθουν εκεινη την ημερα. Για το λόγο αυτο στη διαμεσολαβηση συμμετέχουν προσωπα με δικαιωμα υπογραφής και αποφασης. Δεν θα μπορειτε να συζητήσετε το θεμα με τη μαμα σας ή τη συζυγο σας ή το διευθυντή σας επικαλουμενος οτι δεν εχετε εξουσια αποφασης για ενα συγκεκριμενο ζητημα για να παρετε αποφαση. Μπορειτε βεβαια να ζητήσετε να ειναι παροντες στη διαδικασία της διαμεσολαβησης , (στις περιπτωσεις εταιριων ο διαμεσολαβητης εξασφαλιζει οτι το προσωπο που μετεχει στη διαμεσολάβηση εχει επαρκές δικαιωμα διαπραγματευσης και ληψης αποφάσεων με εξουσιοδοτηση που του εχει δοθεί απο το νομιμο εκπροσωπο της εταιρίας) ομως αν συμβεί αυτό δεσμευονται οπως εσεις να μην αποκαλυψουν την παραμικρή πληροφορια σε τριτους και δεν μπορουν να αποχωρήσουν πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ειναι εξαιρετικα σπανια η συνεχιση της σε δευτερη ημερα και συμβαίνει μονο σε περιπτωσεις οπου υπαρχουν οικονομικα πολυπλοκα ζητηματα τα οποια πρεπει να αντιμετωπιστουν στις λεπτομερειες της αποτυπωσης των μεγεθων στο συμφωνητικό επιτυχιας που θα συνταχθεί . Σε καθε περιπτωση στη λήξη της  πρωτης ημερας της διαμεσολαβησης συντασσεται  απο τους δικηγορους των δυο πλευρών οπωσδήποτε σχέδιο συμφωνητικού στο οποιο αποτυπωνονται οι επιμερους συμφωνιες συνοπτικα το οποιο και υπογραφεται.
 • Αν έχετε χρήματα να διαθέσετε σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες,  ιδιως στην περιοδο της οικονομικής κρισης που διανύουμε (στην μετα Κορονοιό εποχή) καθως και ψυχικά αποθέματα και δεν επιθυμείτε γρηγορες και οικονομικες λύσεις που θα πανε μπροστά την επιχειρηση ή θα ομαλοποιήσουν τις οικογενειακές σας σχεσεις .
  • Αν τρεφεστε απο διαμαχες και συνεχεις συγκρούσεις και δεν εχετε κατι καλυτερο να κάνετε  απο το να διαιωνίζετε μια διαφορά.

 

Γιατι να παροτρύνετε τον εντολέα σας να επιλύσει τη διαφορά του με τη διαμεσολάβηση

 

Γιατι να παροτρύνετε τον εντολέα σας να επιλύσει τη διαφορά του με τη διαμεσολάβηση
 
 1. Ειναι υποχρεωτική εκ του νομου για τη συγκεκριμενη διαφορά. Καλο επομενως ειναι να επωφεληθεί ο εντολεας σας απο την ευκαρια αυτή, η οποια ειναι μοναδική και δεν του ξαναδοθεί. Υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα να λυσει το προβλημα του γρηγορα και οικονομικα και να σας ευγνωμονεί !
 2. Η διαμεσολάβηση ΔΕΝ  είναι συμβιβασμός. Επιλέγοντας την δεν παραδέχεται ο εντολέας μας οτι “ έχασε” ή ότι ειναι σε “αδύναμη” θέση.  Αντιθετα ειναι μια “έξυπνη” κίνηση προκειμένου να υπάρχουν γρήγορα και ελεγχόμενα αποτελέσματα στη διαφορά ( παίρνεις και δίνεις ), κατι που δεν συμβαίνει στο Δικαστήριο ,όπου το ρίσκω του να παρεις είναι τουλαχιστον ισο με αυτο του να υποχρεωθείς να δώσεις (συμπεριλαμβανομενων των εξοδων εκτος της αμοιβής σας) και εχει σημασία σε σχέσεις που συνεχιζονται και μετα το Δικαστηριο (ειναι οι περισσοτερες αλλωστε π.χ εργατικα, οικογενειακά, συμβάσεις μεταξύ εταιριών ή προσωπων κλπ).
 3. Στη διαδικασία της διαμεσολαβησης δεν θα αποκαλύψουμε στον “αντίδικο” τα όπλα μας.
 4. Ειστε παντα διπλα στον εντολεα σας και τον συμβουλευετε για το τι πρεπει να πει ή να μην πει . Οτι παλι αποκαλυψετε στο διαμεσολαβητή στις κατ’ ιδιαν συναντησεις ο εντολέας σας μπορεί να του απαγορευσει να το κοινοποιήσει στον “αντιδικο” ή να του επιτρεψει να μεταφέρει ο,τι εσεις και εκείνος κρίνετε σκοπιμο τη δεδομενη στιγμή για να πετύχετε το σκοπό σας. 
 5. Τον ελεγχο της διαμεσολάβησης τον εχετε εσεις και ο εντολεας σας ΟΧΙ ο διαμεσολαβητης. Αντιθετα στο Δικαστηριο δεν εχει κανενα ελεγχο της υποθεσης , αλλα τον πληρη ελεγχο τον εχει ο Δικαστής.
 6. Η αμοιβή σας καθοριζεται ελευθερα με τον εντολεα σας. Επομενως δεν χανετε δικηγορική ύλη επιλεγοντας ή οντας υποχρεωμενος να ακολουθήσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Αντιθετα εισπραττετε την αμοιβή σας ταχύτερα και “πιο ξεκούραστα”.  Η αμοιβή σας περιλαμβανει όλες τις ενεργειες που θα δειτε στο κεφαλαιο “Τι πρεπει να ξερει ο δικηγορος που συμμετέχει σε μια διαμεσολάβηση” , και δεν περιοριζεται μονο στη εκδοση του γραμματίου παραστασης στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.  Αυτο σημαίνει οτι  έχετε την ευκαιρία να επιτύχετε να επιλύσετε τη διαφορά που απασχολεί τον πελατης σας γρηγορα αποκομιζοντας μια αμοιβή η οποια μπορεί να συμφωνηθεί αναλογα με την εκβαση της υποθεσης και θα εισπραχθεί απο εσας αμεσα και οχι  αμφιβολα μετά απο πολλες και κοπιαστικές δικαστικές διαμάχες. 

 

 

 

Τι πρεπει να ξερει ο δικηγορος που συμμετέχει σε μια διαμεσολάβηση

 

Τι πρεπει να ξερει ο δικηγορος που συμμετέχει σε μια διαμεσολάβηση

 1. Ο δικηγορος οφειλει να επιλέξει σοφά τον διαμεσολαβητή εξετάζοντας την εμπειρία του ως δικηγορου και ως διαμεσολαβητή, την εκπαιδευση του, αλλα και το χαρακτήρα του( την ενσυναισθηση που διαθετει, τα επικοινωνιακά του χαρίσματα ) την ηλικία του σε σχεση με την ηλικια του εντολεα του (π.χ δύσκολα ενας διαμεσολαβητής 25 ετών θα πείσει εναν διαδικο 70 ετών και αντιστοιχα ενα νεο ζευγάρι θα αισθανθεί πιο ανετα με εναν νεότερο σε ηλικία  διαμεσολαβητή κλπ).  Η επιλογή του  καταλληλου για την περιπτωση διαμεσολαβητή αποτελεί το 70% μιας πετυχημένης διαμεσολάβησης. Η επιλογή γινεται και με “συνεντευξη” του διαμεσολαβητή. Η επιλογή γινεται ειτε απο τον εναγοντα (εν προκειμενω για την υποχρεωτική διαμεσολαβηση) ειτε απο κοινου με την αλλη πλευρά είτε απευθυνομενος στην ΚΕΔ  (www.diamesolavisi.gov.gr)  για τον ορισμό του διαμεσολαβητή.
   
 2. Ο δικηγορος προετοιμάζεται πριν τη διαμεσολάβηση εξηγωντας στον εντολεα του τη διαδικασία ερχομενος σε επαφή με το διαμεσολαβητή και θετοντας του ολες τις ερωτήσεις που κρινει σκοπιμο για το σκοπο αυτο.  Τι θελει ο εντολεας; Για ποιό λόγο, αλλά και για ποιό σκοπό το θέλει; Ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του;  Ποιά είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του άλλου;  Ποιά είναι η επιθυμητή λύση; Ποιά είναι η κόκκινη γραμμή; Ποιές οι εναλλακτικές προτάσεις; Τί αναμένεται να γίνει στα δικαστήρια κ.ο.κ.
   
 3. Ο δικηγορος ετοιμάζει ενα υπομνημα προς το διαμεσολαβητή  το οποιο ειναι απολυτως εμπιστευτικό και ελεγχει το συμφωνητικό υπαγωγής στη διαμεσολαβηση.
   
 4. Ο δικηγορος ελέγχει το συμφωνητικό της υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και αποφασίζει ποια προσωπα θα παρασταθουν στη διαμεσολάβηση ( ο διαδικος, και συγγενικα του προσωπα, προσωπα που τον επηρεάζουν, τυχον πραγματογνωμονας ή ειδικος συμβουλος π.χ λογιστής κλπ).
   
 5. Ο δικηγορος συμφωνεί τη αμοιβή του διαμεσολαβητή και την προκαταβαλει σε αυτον κατα το χρονοδιαγραμμα που θα οριστεί , διευθετεί με το διαμεσολαβητή τα σχετικα με τον τοπο διεξαγωγής, το χρονοδιάγραμμα και πρακτικα ζητηματα (π.χ αναψυκτικα, νερο, σνακ κλπ).
   
 6. Ο δικηγορος πριν αλλα κυρίως κατα τη διαρκεια της διαμεσολαβησης εκτιμά και επανεκτιμά συενχως τη στρατηγική της υποθεσης, την ΒΑΤΝΑ του πελατη του (δηλαδή την καλυτερη γι’αυτον λύση αλλα και τη χειροτερη πιθανή εκδοχή) και τις κινήσεις στις οποιες πρεπει να προβεί αντίστοιχα.
   
 7. Ο δικηγορος στηρίζει τον εντολεα του  και του δημιουργεί ασφαλεια οπως ακριβως και στο Δικαστήριο, αφου η επιλογή της καλυτερης και βιωσιμης λυσης για τον εντολεα του μοιραία θα τύχει και της δικής του εγκρισης την καταλληλη στιγμή της διαμεσολαβησης. Για το σκοπο αυτο πρεπει να ειναι ανοικτομυαλος, ευελικτος και δημιουργικος , να είναι ικανος να δώσει στον εντολέα του τη δυνατοτητα να καταλάβει το αποτελεσμα καθε εναλλατικής λύσης.
   
 8. Ο δικηγορος ειναι αυτος που εξηγεί ρεαλιστικα στον εντολέα του τις νομικές πτυχές της συμφωνίας που ειναι σε εξελιξη κατα τη διαδικασια της διαμεσολαβησης  και εξασφαλιζει οτι ο νομος θα τηρηθεί ορθά ωστε να ειναι βιωσιμη η συμφωνία που θα επιτευχθεί. 
   
 9. Ο δικηγορος πρεπει να εχει την ικανοτητα να αποφυγει   τη δεδομενη στιγμή να “κανακέψει” τον εντολεα του  ωστε να ακούσει απο το δικηγορο του αυτο που θελει να ακουσει, αλλα  θα πρεπει να εχει το σθενος για το καλό του εντολεα του να του πει αυτο που πρεπει να ακούσει. Αυτο θα πρεπει να γινει ξεκαθαρο στον εντολεα απο την πρώτη στιγμή ωστε να μην γίνουν παρεξηγήσεις (ας μην ξεχνάμε οτι ο Ελληνας εντολεας εύκολα βάζει στο δικηγορο του την ταμπελα “τα εκανε πλακακια με την αλλη πλευρα” οταν δεν ακουει αυτο που θελει να ακούσει, ακομα και αυτο ειναι εντελώς παραλογο ακομα και αν τον ζημιωνει!
   
 10. Ο δικηγορος ειναι αυτος που συντάσσει μαζι με τον δικηγορο της αλλης πλευράς το κειμενο της τελικής συμφωνίας το οποιο υπογραφουν τα μέρη και επιμελείται την εκτελεστοτητα του συμφωνητικού της επιτυχημενης διαμεσολάβησης.